1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA INFORMACJE O TOBIE

2. INFORMACJE KTÓRE GROMADZIMY

3. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

4. INFORMACJE OTRZYMYWANE OD STRON TRZECICH

5. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

6. COOKIE ORAZ INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

7. INNE WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT TWOJEJ PRYWATNOŚCI

7.2. Przechowywanie informacji o Tobie

8. TWOJE PRAWA

9. KONTAKT Z NAMI

10. AKTUALIZACJE I OBOWIĄZYWANIE:


Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA 

Przed korzystaniem z serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin. Wejście i korzystanie ze strony oznacza wyraźną zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z dowolnym z poniższych postanowień, nie korzystaj z niniejszej strony. Turner Broadcasting System Europe Limited (dalej „TURNER” „my” lub „nas”) jest operatorem tej strony. Turner zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu, jego zmiany lub aktualizacji w inny sposób w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, które mogą mieć wpływ na Twoje prawa, zostaną ogłoszone na stronie domowej przez pierwszy tydzień od dokonania każdej z takich zmian. Ponadto zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego regulaminu i zapoznawania się z jego zakresem oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Korzystając z serwisu po opublikowaniu zawiadomienia o takich modyfikacjach, zmianach czy aktualizacjach, akceptujesz zrewidowane warunki. TURNER zastrzega sobie prawo odmowy dostępu osobom, które w naszym mniemaniu pogwałciły zapisy niniejszego regulaminu. 


ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OGRANICZENIA 

Niniejsza strona jest kontrolowana i obsługiwana przez TURNER z siedzibą w Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, Wielka Brytania. Nasz numer telefonu: +44 20 7693 1000. Wszelkie materiały na tej stronie; z uwzględnieniem między innymi tekstu, zdjęć, ilustracji, klipów audio i wideo; są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej należącymi do i kontrolowanymi przez TURNER lub inne strony, które udzieliły nam na nie licencji. Materiały w serwisie [wstaw url] zostały wyłącznie udostępnione w celach informacyjnych. Materiałów tych nie wolno kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, transmitować ani dystrybuować w żaden sposób z uwzględnieniem e-maila czy innych środków elektronicznych. Bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela, zmiana materiałów, wykorzystywanie ich na innych stronach lub w sieciowym środowisku komputerowym albo wykorzystanie materiałów do każdego innego celu niż osobisty cel niekomercyjny stanowi złamanie praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw własności i jest zabronione. W przypadku jakiegokolwiek dozwolonego kopiowania, rozpowszechniania lub publikowania materiałów, żadne zmiany w, (w tym usunięcie) uznaniach autorstwa, legendzie znaku towarowego lub w prawach autorskich nie mogą być wykonane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własnościowych, pobierając materiał na tej stronie. 

 

ŁĄCZA 

Niniejszy serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych („powiązane strony”). Strony zostały powiązane wyłącznie dla Twojej wygody i wchodzisz na nie na własne ryzyko. TURNER nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, bez względu na powiązania TURNER z ich sponsorami. TURNER w żaden sposób nie wspiera powiązanych stron. 
PRZESŁANY MATERIAŁ

Wszelkie e-maile, notatki, wiadomości/billboardy, pomysły, sugestie, koncepcje lub inne przesłane materiały z całego świata staja się własnością TURNER. TURNER ma prawo, zgodnie z naszymi zasadami prywatności, do wykorzystania tych materiałów lub ich dowolnych części do każdego celu z uwzględnieniem między innymi każdego rodzaju mediów niezależnie czy są znane obecnie, czy zostaną wynalezione w przyszłości. Jeśli Ty lub każda upoważniona przez Ciebie osoba przesyła materiały, wyrażasz zgodę na opublikowanie ich lub dowolnej ich części, bądź na wykorzystanie ich w każdy inny sposób z uwzględnieniem celów promocyjnych i reklamowych. 

Korzystając ze strony TURNER zgadzasz się na nieprzesyłanie i niepublikowanie w inny sposób żadnych treści które: (a) zniesławiają, szkalują, naruszają prywatność osób trzecich lub są obsceniczne, obraźliwe oraz noszą znamiona groźby; (b) naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub inne prawa wszelkich podmiotów lub osób, w tym, lecz nie wyłącznie, naruszają czyjekolwiek prawa autorskie lub znaki towarowe; (c) stanowią pogwałcenie prawa; (d) wspierają nielegalne działania; lub (e) promują albo mają na celu pozyskiwanie środków, towarów oraz usług. 
TURNER może przeglądać, edytować, odrzucać i odmawiać opublikowania oraz/lub usuwać dowolne treści, które, według naszego uznania, łamią niniejszy regulamin lub mogą być obraźliwe, nielegalne, naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu dowolnej osoby. Rozumiesz, że TURNER ma prawo do ujawniania w każdej chwili wszelkich informacji (z uwzględnieniem tożsamości osób dostarczających informacji lub materiałów na tę stronę) zgodnie z wymogami prawa, przepisów lub prawomocnego wniosku rządowego. Może to obejmować między innymi ujawnienie informacji w związku ze śledztwem w sprawie domniemanej nielegalnej działalności lub nakłanianiem do nielegalnej działalności lub w odpowiedzi na prawomocny nakaz sądowy albo wezwanie sądu. Ponadto, możemy (a Ty niniejszym udzielasz nam na to wyraźnej zgody) ujawniać wszelkie informacje o Tobie organom ścigania lub innym urzędnikom rządowym, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne w związku z dochodzeniem i/lub wykrywaniem ewentualnych przestępstw lub innymi działaniami, zwłaszcza tymi, które mogą dotyczyć uszkodzenia ciała lub bezpieczeństwa dowolnej osoby. 

Wyrażasz zgodę na zwolnienie od odpowiedzialności TURNER i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów oraz podmioty stowarzyszone od wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków osób trzecich, w tym uzasadnionych opłat prawnych wynikających ze złamania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy, deklaracji i gwarancji. 

 


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI 

Materiały na niniejszej stronie są udostępniane „takie jakie są” i bez gwarancji co do zapewnienia działania strony. Ani TURNER ani jej zależne bądź powiązane z nią jednostki, ani też żadna osoba zaangażowana w tworzenie, produkcję i dystrybucję tej strony nie gwarantuje, że funkcje zawarte w 
materiałach będą utrzymywane bez przerw czy też nie będą posiadały błędów, że usterki będą usuwane, ani że TURNER lub serwer, na którym są udostępnione nie zostały zainfekowane wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Materiały, które widzisz na stronie zostały zaprezentowane wyłącznie do celów rozrywkowych i promocyjnych. TURNER nie gwarantuje ani nie składa oświadczeń odnośnie korzystania z materiałów na stronie ani też odnośnie wyników płynących z wykorzystania tychże materiałów, jeśli chodzi o ich prawidłowość, ścisłość, wiarygodność, itp. 
Wyraźnie zgadzasz się, że z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała, które powstały jako konsekwencja zaniedbania ze strony TURNER, ani TURNER ani jej zależne lub powiązane podmioty, ani żaden z ich odnośnych pracowników, ani agenci, ani żadne osoby, ani też podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję i dystrybucję tej strony nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnej osoby ani podmiotu za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania z niniejszej strony. Na przykład, nie ograniczając ogólności powyższego, TURNER i powiązane osoby oraz podmioty nie mogą ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń ani szkód wynikających z błędu, pominięcia, przerwy, usunięcia, uszkodzenia, opóźnienia, opóźnień operacyjnych, wirusa komputerowego, kradzieży, zniszczenia, dostępu bez pozwolenia lub polegania na albo wykorzystania danych, informacji, opinii czy innych materiałów znajdujących się na tej stronie. Wyraźnie zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że TURNER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowania innych subskrybentów lub stron trzecich. 


JURYSDYKCJA 

Jeśli nie postanowiono inaczej, materiały na stronie są prezentowane wyłącznie do celów rozrywkowych i promowania programów oraz innych produktów dostępnych w [prosimy o doprecyzowanie regionu, którego dotyczy strona] na jej terytoriach, posiadłościach i protektoratach. Niniejsza strona jest kontrolowana i prowadzona przez TURNER z siedzibą w Londynie. TURNER nie składa żadnych oświadczeń, co do stosowności lub dostępności materiałów na niniejszej stronie w innych lokalizacjach. Osoby z innych lokalizacji, które zdecydują się na korzystanie z tej strony czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnego prawa, jeśli takie się stosuje i w zakresie, w którym się ono stosuje. 

Niniejszy regulamin, podlega, jest interpretowany oraz egzekwowany zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie działania podjęte przez Ciebie lub TURNER mające na celu egzekwowanie niniejszego regulaminu lub związane z jakimikolwiek zagadnieniami powiązanymi z niniejszą stroną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za bezprawne, nieważne czy z jakiegokolwiek względu nieskuteczne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. Jest to cała umowa pomiędzy stronami odnosząca się do zawartych tu zagadnień, a wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej oraz podpisu TURNER.

 

Czym są pliki cookie?

W jaki sposób firma Turner wykorzystuje pliki cookie?

Pliki cookie, z których korzystamy oraz ich funkcje

Niezbędne pliki cookie:

Analityczne pliki cookie:

Pliki cookie związane z funkcjonalnością:

Reklamowe pliki cookie:

Inne pliki cookie osób trzecich:

Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

4 Blocks Logo

Obsada

Prezentacja Abbas

Abbas
Veysel Gelin

"Abbas widzi się już w roli nowego lidera rodziny i korzysta z życia, na które pozwalają mu nielegalne dochody jego klanu. Najważniejszy jest dla niego szacunek i honor rodziny – zrobi wszystko, by go bronić. Impulsywne zachowania Abbasa są jednak udręką dla Toniego. Abbas nie ufa Vince'owi, co prowadzi do spięć między braćmi.
Veysel Gelin zaczął rapować, będąc jeszcze nastolatkiem. W 2013 r. wydał swoją pierwszą składankę zatytułowaną „43 Therapie“. Następnego roku jego debiutancki album „Audiovisuell“ znalazł się na 17 miejscu niemieckiej listy albumów. Dla pochodzącego z Essen rapera „4 Blocks“ to debiut w produkcji telewizyjnej. "

Prezentacja Toni

Toni
Kida Khodr Ramadan

"Toni przekazał operacyjną stronę działalności przestępczej klanu swojemu bratu, Abbasowi. Teraz główny bohater i jego żona Kalila chcą otrzymać niemieckie paszporty i zostać właścicielami nieruchomości. Jednak gdy policja konfiskuje dużą dostawę kokainy podczas nalotu i szwagier Latif zostaje aresztowany, Toni nie ma wyboru – musi przejąć stery biznesu klanu.
Kida Khodr Ramadan został odkryty przez reżysera Neco Çelika podczas obozu letniego, co zaowocowało jego debiutem w filmie „Alltag” (2003). Za „Ummah – Wśród przyjaciół” (2013), w którym Ramadan po raz pierwszy wystąpił u boku Fredericka Laua, aktor został nominowany do Niemieckiej Nagrody Filmowej i Niemieckiej Nagrody Aktorskiej. W 2017 r. możemy zobaczyć go w filmie „Nur Gott kann mich richten“."

Prezentacja Amara

Amara
Almila Bagriacik

"Amara jest w szoku, po tym jak jej mąż, Latif, zostaje aresztowany na jej oczach tuż przed ich domem. Kobieta zdaje sobie sprawę, jak bardzo jej życie jest powiązane z działalnością przestępczą jej rodziny. Latif trafia do więzienia, a Toni i Abbas starają się ukryć swoją siostrę Amarę oraz jej syna, Adama.
Almila Bagriacik zadebiutowała w wielokrotnie nagradzanym filmie dramatycznym „Obca” (2010). Następnie wystąpiła w rolach epizodycznych w serialach takich jak „Der Lehrer“ (2012) czy „Der Kriminalist“ (2014). Pierwszą produkcją kinową, w której zagrała Bagriacik był film „Hördur - Zwischen den Welten“ (2015), za którą została nominowana przez Stowarzyszenie Niemieckich Krytyków Filmowych do nagrody dla najlepszej aktorki w 2015 r. Almila Bagriacik została także nominowana jako najlepsza nowa aktorka do nagrody Bunte New Faces Award 2016 za rolę w „Mitten in Deutschland: NSU - Die Opfer“. W 2017 r. można zobaczyć ją w dwóch filmach telewizyjnych z serii krymskiej, „Kommissar Pascha“. "

Prezentacja Kalila

Kalila
Maryam Zaree

"Mając na względzie bezpieczeństwo swojej rodziny, Kalila naciska na Toniego, by porzucił działalność przestępczą. Gdy Latif zostaje aresztowany, Toni znów wchodzi w machinerię rodzinnych interesów, co nie podoba się Kalili. Żona Toniego chce zadbać o dobrą przyszłość dla siebie i córki Serin, więc robi wszystko, by pomóc mężowi i go chronić.
Urodzona w Teheranie Maryam Zaree dorastała we Frankfurcie nad Menem i ukończyła szkołę filmową Filmuniversität Potsdam-Babelsberg. Zyskała sławę po wystąpieniu w produkcji kinowej „Shahada” (2010), za rolę w której otrzymała wiele nagród. Na swoim koncie ma kilka ról w koprodukcjach europejskich, takich jak „Le Chant des Hommes” (2015). Występuje też gościnnie w teatrach, np. Schaubühne am Lehniner Platz czy Gorki Theater Berlin. Maryam Zaree jest również pisarką i obecnie pracuje nad preprodukcją swojego pierwszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego."

Prezentacja Ewa

Ewa
Karolina Lodyga

"Ewa, żona Abbasa i była tancerka, jest Polką – to jedyna osoba o innym pochodzeniu niż arabskie w klanie Hamady. Dziewczyna czuje się obco w tym środowisku. Uważa też, że nie jest szanowna. Nieustannie powtarza Abbasowi, że brak szacunku w stosunku do niej ma także zły wpływ na jego wizerunek. Zachęca go do wzmocnienia swojej pozycji względem Toniego i do przejęcia kontroli nad rodzinnym interesem.
Karolina Lodyga rozpoczęła swoją karierę aktorską, odgrywając główną rolę w niemieckim serialu „Anna und die Liebe” w latach 2008–2010. Serial ten pozwolił jej zaistnieć na srebrnym ekranie. Następnie otrzymała wiele ważnych ról w serialach i filmach, takich jak „Im Angesicht des Verbrechens“ (2010) czy „Heimat ist kein Ort“ (2014). W 2016 r. można było zobaczyć ją w produkcjach „Das Recht, sich zu sorgen“, "Kommissarin Heller: Hitzschlag“ i „Keine Ehe ohne Pause“."

Prezentacja Latif

Latif
Massiv

"Latif kontroluje wraz z Abbasem narkotykowy biznes klanu Hamady, transportując kokainę i handlując nią ze swojego garażu. Latif kocha swoją żonę, Amarę i jej syna, ale kara więzienia może doprowadzić do rozłamu młodej rodziny.
Będąc jeszcze nastolatkiem, Massiv (Wasiem Taha) przeprowadził się wraz z rodziną do Berlina, by tam dołączyć do lokalnej sceny hip-hopowej. Jego debiutancki album „Blut gegen Blut“ pojawił się na sklepowych pułkach w 2006 r. Od tego czasu artysta wydał kilka albumów, a także biografię „Massiv: Solange mein Herz schlägt“ [Massiv: dopóki bije moje serce] (2012), napisaną we współpracy z pisarką Mariam Noori. „4 Blocks“ to telewizyjny debiut Massiva. "

Prezentacja Kemal

Kemal
Sami Nasser

"W młodości Kemal należał do „Southeast Warriors“, tak samo jak Toni i Vince. Obecnie jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Toniego i Abbasa. Jest odpowiedzialny za drobniejsze interesy klanu, takie jak ochrona straży czy nadzór należących do rodziny salonów gier.
Sami Nasser zadebiutował w filmie „Ummah – Wśród przyjaciół” w 2013 roku u boku Kida Ramadana i Fredericka Laua. W tym samym czasie „Bóg jest wielki“, film krótkometrażowy z jego udziałem, odnosił sukcesy na międzynarodowych festiwalach filmowych. Następnie aktor był zaangażowany w komedię „Drei Türken und ein Baby“ (2013) oraz dramat „After Spring comes Fall“ nagrodzony statuetką New Berlin Film Award. W 2017 r. Nasser pojawi się w nominowanym do nagrody Maxa Ophülsa „Straßenkaiser“, a także „Nur Gott kann mich richten“. "

Prezentacja Kartofel

Kartofel
Erkan Sulcani

"Achmed, nazywany przez wszystkich Kartoflem, należy do wewnętrznego kręgu klanu. Jest osobą odpowiedzialną za dyscyplinę i zastraszanie – z nim nie ma miękkiej gry. Jednocześnie jest odpowiedzialny za „delikatniejsze” zadania, takie jak mieszanie i pakowanie kokainy.
Cash Money Erkan (Erkan Sulcani) zaistniał w Niemieckiej Federacji Zapaśniczej jako zapaśnik o wyjątkowych zdolnościach technicznych i jako główny członek zespołu zapaśniczego „Cash Money Mafia“. W 2015 r. Sulcani zadebiutował jako aktor w pięcioodcinkowym serialu internetowym „Helden der Hauptstadt“. "

Prezentacja Zeki

Zeki
Rauand Taleb

"Zeki i jego najlepszy przyjaciel Issam są gońcami klanu Hamady – są odpowiedzialni za dystrybucję narkotyków wśród drobnych dilerów dzielnicy Neukölln i za dostarczanie przychodów. Zeki marzy o wypracowaniu sobie wyższej pozycji w klanie. Wszystko, co powiedzą Toni i Abbas jest dla niego święte, a szacunek rodziny Hamady jest dla niego sprawą priorytetową. Dla klanu jest w stanie poświęcić wszystko, nawet swoich najbliższych.
Rauand Taleb zadebiutował w mini serialu wojennym „Nasze matki, nasi ojcowie” (2013). Następnie zagrał w wielu filmach krótkometrażowych, produkcjach telewizyjnych, np. „Tatort: Schutzlos” (2014), a także produkcjach teatralnych, takich jak „Geächtet“ (2016) w berlińskim Teatrze przy Kurfürstendamm. Wyreżyserowany przez niego film krótkometrażowy „Jeder Kanake gegen jeden Kanaken“ (2012) otrzymał nagrodę na Bawarskim Festiwalu Filmowym Młodzieży i Nagrodę Frankofońskiej Telewizji za film krótkometrażowy."

Prezentacja Issam

Issam
Emilio Sakraya

"Issam pracuje jako goniec klanu Hamady wraz z Zekiem, ale jest znacznie bardziej powściągliwy i rozważny niż jego przyjaciel. Zaczyna kwestionować pewne sprawy, ale chce być lojalny wobec przyjaciela. W konsekwencji Zeki ma na niego duży wpływ i wciąga go w sytuacje prowadzące do kłopotów.
Emilio Sakraya występuje przed kamerą od dziewiątego roku życia – zadebiutował jako młody Bushido w „Zeiten ändern sich“ (2010). Następnie pojawił sie w „Bibi & Tina“ (2014, 2016), a także produkcjach telewizyjnych, takich jak „Mitten in Deutschland: NSU – Die Opfer“ (2016)."

Prezentacja Ruff

Ruffi
Ronald Zehrfeld

"Rainer „Ruffi“ Ruff jest szefem Cthuhlu, klubu rockersów pełnego odmieńców i wyrzutków. Do jego źródeł dochodów należy handel narkotykami i prostytucja. Gdy klan Hamady ma problemy z dostawą, Ruffi natychmiast korzysta z okazji i przejmuje rewiry rodziny w Neukölln, Hasenheide i Görlitzer Park.
W czasie studiów na Akademii Teatralnej Ernsta Buscha Ronald Zehrfeld występował na deskach teatru Deutsches Theater w Berlinie. Pierwsza produkcja kinowa, w której wziął udział to „Pod Czerwoną Kakadu“ w reżyserii Dominika Grafa (2006). Następnie wystąpił w serialu kryminalnym „Im Angesicht des Verbrechens“ (2010), kolejnej kreacji Grafa, za który otrzymał Nagrodę Grimme'a i Nagrodę Niemieckiej Telewizji jako członek zespołu. W 2016 r. Zehrfeld otrzymał Niemiecką Nagrodę Filmową dla najlepszego aktora drugoplanowego w filmie „Fritz Bauer kontra państwo“ (2015)."

Prezentacja Kutscha

Kutscha
Oliver Masucci

"Hagen Kutscha prowadzi dochodzenie w sprawie klanu Hamady, ale jak na razie nie może niczego udowodnić. Po udanym na nalocie na Latifa wierzy, że w końcu będzie miał obciążające dowody. Ku zadowoleniu Hagena napięcia między klanem a Cthuhlu jeszcze bardziej osłabiają rodzinę Hamady.
Oliver Masucci ukończył Berliński Uniwersytet Sztuk i był m.in. stałym członkiem obsady wiedeńskiego teatru Burgtheater. Za kreację Hitlera w „On wrócił“ (2015) Masucci został nominowany do Niemieckiej Nagrody Filmowej 2016 dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. W 2017 r. pojawia się między innymi w serialu wyprodukowanym przez Netflix, „Dark“."

Prezentacja Nico

Nico
Ludwig Trepte

"Jako goniec, Nico jest prawą ręką Ruffiego, szefa Cthuhlu. Wybuchowa natura tego porywczego rockersa szybko wyrobiła mu reputację. Nico zaopatruje sprzedawców w marihuanę, kokainę i kryształ, a także próbuje pozyskać dilerów klanu Hamady. Ma wyjątkowo napięte relacje z Zekiem i Issamem.
Jego pierwszą rolą filmową była postać Ludwiga Trepte'a w „Kombat Sechzehn“ (2005). Następnie wystąpił w „Guten Morgen, Herr Grothe" (2008) i „Ihr könnt euch niemals sicher sein“ (2009). Za swoje role otrzymał Nagrodę Grimme'a, a także specjalną nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Baden-Baden. Trepte przyciągnął uwagę międzynarodową swoimi kreacjami w trzyodcinkowym serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” (2013) i produkcji „Deutschland 83“ (2015)."

Prezentacja Vince

Vince
Frederick Lau

"Jako nastolatek Vince był bliskim przyjacielem Toniego. Obydwoje byli członkami „Southeast Warriors“ – źródła niepokoju w dzielnicy Neukölln. Po latach bez kontaktu Vince wraca do Berlina i szybko staje się zaufaną osobą Toniego. Ma on wesprzeć swojego przyjaciela w reorganizacji rodzinnego interesu i pomóc mu wyjść ze świata przestępczości.
Przełomowym momentem dla Fredericka Laua był film „Fala“ (2008) – za swoją rolę drugoplanową otrzymał niemiecką nagrodę filmową „Lola“ . W 2011 r. został nagrodzony statuetką Grimme'a za „Neue Vahr Süd“ (2010), a w 2015 r. przyznano mu Niemiecką Nagrodę Filmową za rolę w filme „Victoria“. Ten wszechstronny aktor ukazał się także w komedii romantycznej „SMS für Dich“ (2016) i bajce „Das kalte Herz“ (2016). W 2017 r. zobaczymy go natomiast w „Simple“. „4 Blocks“ to druga po „Mordkommission Berlin 1“ produkcja, nak którą pracuje wraz z reżyserem Marvinem Krenem."

Nächste Person

Vorherige Person

Podsumowanie

Abbas

Toni

Amara

Kalila

Ewa

Latif

Kemal

Kartofel

Zeki

Issam

Ruffi

Kutscha

Nico

Vince